ZARZĄDZENIE Nr 1/12

Dyrektora ZUM Muniserwis ZB

z dnia 01 marca 2012

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników

ZUM „Muniserwis” ZB

.

Na podstawie ust. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458) zarządza się, co następuje:

 

 § 1

Wprowadzam Regulamin Okresowej Oceny Pracowników ZUM Muniserwis ZB , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z treścią Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników ZUM Muniserwis ZB.

 

§ 3

1. Oceny na podstawie niniejszego zarządzenia dokonuje się za okres od 1 kwietnia 2012 do 30 marca 2013 roku z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2.   Do dnia 30 maja 2012 roku Oceniający ma obowiązek poinformować Ocenianego o trybie procedury przeprowadzenia oceny oraz wypełnia część A i B arkusza, wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, podając miesiąc i rok.

3.   Oceniający niezwłocznie przekazuje Ocenianemu kopię arkusza (część A i B), a oryginał arkusza zachowuje u siebie do czasu przeprowadzenia oceny. Fakt zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie Oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w pkt II części B arkusza.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2012 roku.

 

podpisał

Dyrektor

Zbigniew Idzik


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 12 marca 2012, godzina 10:11)
  • Osoba publikująca: Bożena Pełkowska - "Muniserwis"
  • Nadzór nad treścią: Bożena Pełkowska - "Muniserwis"
  • Ilość wyświetleń: 2 695 130
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji