ZUM "Muniserwis" ZB w Płocku uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w ZUM "Muniserwis" Z.B. , iż zgodnie z art.11 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458 ze zm. ) w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ogłoszenia o naborze umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej (muniserwis.bip.ump.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZUM "MUniserwis" ZB w Płocku, ul. Przemysłowa 33.

Tym samym prosimy o nieskładanie, bądź nieprzesyłanie do ZUM "Muniserwis" ZB w Płocku swoich ofert pracy w innych przypadkach, aniżeli związanych z ogłoszonym naborem.

Zatem wszystkie podania związane z pracą w ZUM "Muniserwis" ZB w Płocku (w tym m.in. CV ) ulegają każdorazowo zniszczeniu.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 21 maja 2015, godzina 09:53)
  • Osoba publikująca: Bożena Pełkowska - "Muniserwis"
  • Nadzór nad treścią: Bożena Pełkowska - "Muniserwis"
  • Ilość wyświetleń: 2 695 392
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji